• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

27 Lut

Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią
ogłasza dodatkowy nabór osób w wieku 15 – 30 lat
do udziału w 2014 roku w projekcie systemowym
pn.: ,,Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”
realizowanym w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Grupa docelowa: osoby niepełnosprawne w wieku 15 – 30 lat mieszkańcy powiatu nakielskiego:
•    legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
•    bezrobotne, nieaktywne zawodowo i/lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Podstawą zgłoszenia do udziału w projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionej ankiety rekrutacyjnej wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności/orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu).

Termin składania dokumentacji: od 27 lutego 2014r. do 20 marca 2014r.

Miejsce składania dokumentacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89 - 100 Nakło nad Notecią, pok. nr 1 w godz. 7.45 - 15.30.

W ramach projektu dla osób niepełnosprawnych w wieku 15 – 30 lat oferujemy m.in.:
•    udział w darmowym, wybranym przez uczestnika kursie np. kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy, kurs spawania, kurs operatora wózków widłowych, kurs masażu, itp.,
•    darmowy udział w 14 - dniowym turnusie rehabilitacyjnym,
•    catering w trakcie kursów i bezpłatne materiały szkoleniowe,
•    zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w ramach aktywnej integracji dla zakwalifikowanych uczestników projektu,
•    2-dniowy, wyjazdowy trening komunikacji interpersonalnej,
•    indywidualne doradztwo zawodowe.

Szczegółowych informacji dot. projektu udziela pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 46 w pokoju nr 1 lub pod numerem tel. 52 321 56 66 w godz. od 7.45 do 15.30.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w  Nakle nad Notecią

Sebastian Hałas

Pobierz ankietę

Pobierz skan