• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

11 Gru

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Nakielskim

 
Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nakielskiego.

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert  dokonuje się wyboru oferty złożonej przez  Fundację Civitas, ul. Potulicka 28, 89-100 Nakło nad Notecią na realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nakielskiego w 2019 r.  i udziela się dotacji na  finansowanie tego zadania w wysokości  126 060.00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych).


Plik do pobrania
1. Uchwała i protokół
2. Informacja