• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

28 Lis

informacja dotycząca Konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.

27 Lis

Informacja dotycząca Nieodpłatnych Porad Prawnych

22 Lis

komunikat dot. Nieodpłatnych Porad Prawnych

15 Lis

Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci

10 Lis

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO dotyczące naboru kandydatów

06 Lis

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.