• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

07 Maj

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”

07 Maj

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla osoby niepełnosprawnej z zaburzeniem narządu ruchu w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego”