Banery

  • Biuro Pelnomocnika Rzadu ds Osob Niepelnosprawnych
  • Niepełnosprawni
  • Oficjalny portal Powiatu Nakielskiego
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • ŚDS

O nas

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią działa od 1 stycznia 1999r. i jest powiatową, samorządową jednostką organizacyjną, powołaną do wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Działania realizowane przez PCPR mają na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin oraz wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym.