Programy

Programy na lata 2021- 2026

 1. Uchwała nr LX/401/2024 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nakielskim na lata 2023-2030”.
  Strategia, programy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (mojregion.info)
 2. Uchwała nr XXV/198/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Nakielskim na lata 2021-2024”.
  SKM_C30820122115580 (mojregion.info)
 3. Uchwała nr XXV/199/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „ Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025”.
  Microsoft Word - program_korekcyjno-edukacyjny_2016-2020 (mojregion.info)
 4. Uchwała nr XXV/200/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nakielskim na lata 2021-2026”.
  SKM_C30820122115530 (mojregion.info)
 5. Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nakielskiego na lata 2021-2023”.
  Uchwała w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2020″ | BIP Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią (mojregion.info)
 6. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu nakielskiego.
  http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info/uchwala-w-sprawie-przyjecia-powiatowego-programu-dzialan-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych-na-terenie-powiatu-nakielskiego-na-lata-2017-2021/
 7. Powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2023-2030
  Strategia, programy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (mojregion.info)
 8. Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-203file:///C:/Users/pcpr.user/Desktop/Program%20korekcyjno-edukacyjny%20dla%20os%C3%B3b%20stosuj%C4%85cych%20przemoc%20domow%C4%85%20na%20lata%202024-2030.pdf0
  Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2030.pdf