Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku

Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku

Instytucje funkcjonujące w ramach CAiAS w Paterku

W ramach nowej inwestycji Powiat Nakielski ulokował w zrewitalizowanym budynku trzy niezależne od siebie instytucje, które skupiają w sobie różnorodne formy aktywności społecznej. Dwie spośród nich: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy, to instytucje wcześniej działające we współpracy z Powiatem. Funkcjonowały one w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, przy czym każdy z nich, na podstawie odrębnych regulacji prawnych.
Całkowicie nowym podmiotem, który rozpoczął swoją działalność w momencie utworzenia CAiAS jest Dom Dziennego Pobytu.
Zarządcą budynku jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.