Aktualności

Spotkanie z Zawodowymi Rodzinami Zastępczymi oraz przedstawicielami Rodzinnych Domów Dziecka

22 października 2021r. w siedzibie Centrum Akceptacji i Aktywności  Społecznej w Paterku odbyło się robocze spotkanie pracowników Zespołu ds. pieczy zastępczej i dyrektorów Centrum z osobami pełniącymi funkcję zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Tematem spotkanie były sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem naszej pieczy oraz nowelizacja ustawy o spieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu, a wszystkie nasze rodziny zapraszamy na kolejne takie spotkanie w styczniu 2022r.  Jeszcze w listopadzie planujemy spotkanie z przedstawicielami szkół i ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Nakielskiego.

  • foto 1
  • foto 2
  • foto 4
  • foto 3

Powrót