Aktualności

Wielkanocny konkurs plastyczny

Regulamin

konkursu plastycznego

na kartkę świąteczną

Wielkanoc 2022

 

 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią.

2. Zwycięski projekt będzie oficjalną kartką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią na Święta Wielkanocne w 2022r., wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej i tradycyjnej do samorządowców, organów administracji oraz podmiotów, związanymi z działalnością Centrum.
3. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci przebywające w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego oraz biologiczne dzieci opiekunów zastępczych.

4. Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie grafiki kartki świątecznej w dowolnej technice m.in.: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp., z wykluczeniem prac przestrzennych, uniemożliwiających przekształcenie pracy w dokument elektroniczny. Przy wykonywaniu kartki należy zatem uwzględnić techniczne możliwości jej zeskanowania.

5. Warunki konkursu:

 • udział w konkursie jest możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna zastępczego lub rodzica biologicznego, która powinna być dołączona do pracy konkursowej. Druk zgody stanowi złącznik nr 1 Regulaminu.
 • format pracy: A6- standardowa kartka pocztowa (A5 złożone na pół)
 • technika dowolna
 • wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek)
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu
 • zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018 Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz 6 ust. 1, lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac plastycznych

  6.
  Termin składania prac: 25 marca 2022r.

7. Prace można składać osobiście w sekretariacie PCPR w Nakle nad Notecią pokój nr 1 lub  przesłać na adres PCPR ul. Dąbrowskiego 46 w nieprzekraczalnym terminie do  25 marca 2022r. (decyduje data wpływu do Centrum).

8. Oceny prac dokonana powołana przez Organizatora komisja, która wyłoni  zwycięską kartkę oraz dwie  wyróżnione
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCPR w terminie do 31 marca 2022r. Autor zwycięskiej pracy oraz dwójka wyróżnionych zostaną poinformowani telefonicznie o wygranej. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie PCPR, o terminie Organizator konkursu poinformuje telefonicznie.

10. Prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

11. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Centrum i fb.

12. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac - prosimy nie rolować  i nie składać prac .

 

ZAPRASZAMY

Powrót