Aktualności

Program Korekcyjno-Edukacyjny- zapraszamy do wzięcia udziału

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w terminie od września do grudnia 2021r. przystępuje do realizacji Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania indywidualne i grupowe odbywać się będą w sali konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie w godzinach od 16.00 do 19.00 dwa razy w tygodniu. Szczegółowe informacje odnośnie spotkań zostaną ustalone bezpośrednio z Uczestnikami Programu.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

  • osób, u których zauważalne są symptomy stosowania przemocy wobec innych z otoczenia,
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie.

Wojewoda Kujawsko- Pomorski wyraził zgodę na rekrutację uczestników do przedmiotowego programu również spoza terenu Powiatu Nakielskiego, jeśli te osoby same się zgłoszą lub zostaną skierowane przez zawodową służbę kuratorską czy współpracujące Zespoły Interdyscyplinarne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 46 lub kontaktować mailowo na adres: ewelina.ciszewska@pcpr-naklo.pl lub pod numerem telefonu 536-928-218 (stacjonarny; 52-325-17-24).

Powrót