Aktualności

Program Korekcyjno-Edukacyjny- możliwość przeprowadzenia Programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią w związku realizacją Programu Korekcyjno– Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie zaprasza osoby chętne do przeprowadzenia w/w Programu zgodnie z zasadami określonymi w:

  • Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021r.poz.1249 t.j.);
  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259).

Dotacja przyznana na powyższy cel obejmować będzie grupę minimum 8 osób, a termin realizacji Programu przewidywany jest na okres od września do grudnia 2021r.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją osób zainteresowanych przeprowadzeniem Programu proszę przekazać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46 do dnia 20 sierpnia 2021r.

Powrót