Aktualności 2023

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową – możliwość przeprowadzenia ww. Programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, w związku z realizacją Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową, zaprasza osoby chętne do przeprowadzenia ww. Programu, zgodnie z zasadami określonymi w:

  • Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (tj. Dz. U. 2021r.,
    poz. 1249 ze zm.),

  • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (DZ. U. 2023r., poz. 1163).

Dotacja przyznana na powyższy cel obejmować będzie 12 uczestników, termin realizacji Programu przewidywany jest na okres od września do grudnia 2023r.

 

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją osób zainteresowanych przeprowadzeniem Programu proszę przekazać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią, do dnia 4 sierpnia 2023r.