Aktualności 2023

OTWARTY KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2024r.

Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2024.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych, ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację ww. zadań, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.  

Powrót