Aktualności 2024

Informacja dotycząca dofinansowania ze środków PFRON

W załączniku znajduje się Informacja dotycząca dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2024 roku.