Ewidencja instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych

Ewidencja instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie