Aktualności 2023

PCPR poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, we współpracy z gminą Nakło poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

PCPR zapewnia możliwość zamieszkania w nowo wybudowanych mieszkaniach na terenie miasta Nakła. Najemcą mieszkań na czas pełnienia tych funkcji będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Warunkiem podpisania umowy jest przejęcie opieki nad minimum trójką dzieci.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej Marzena Nowak-Olechnicka, pod nr telefonu 512 290 620 i 690 296 432.

Kampania #Rozmawiaj #Reaguj

 • Przechwytywanie

Informacja dotycząca dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się.

Decyzją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią ze względu na coroczny niedobór środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełmosprawnych przeznaczonych na realizację zadania powiatu z zakresu dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych czy architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się będą realizowane w ostatnim kwartale 2023r. tylko w przypadku posiadania jeszcze środków finansowych przez powiat na to zadanie. 

 

 

Rodzina w Centrum 3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią przypomina, iż do końca roku 2023 można zgłaszać się do udziału w Projekcie "Rodzina w Centrum 3"

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo rodzinne: - pedagogiczne - psychologiczne 
 • specjalistyczne poradnictwo logopedyczne
 • terapia rodzinna
 • warsztaty dla rodziców
 • zajęcia animacyjne dla dzieci
 • grupy wsparcia
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży
 • superwizja rodzin zastępczych
 • mediacje rodzinne

W celu uzyskania dotatkowych informacji zapraszam do kontaktu.

 • Agnieszka Woźniak, tel. +48 531 250 459, e-mail: agnieszka.wozniak@pcpr-naklo.pl
  Paterek, ul. Wyzwolenia 13 ( Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej)

Zajęcia klubowe WTZ - finansowane ze środków PFRON

Zajęcia klubowe w WTZ” finansowane ze środków PFRON 2qInOp0t6BjAAAAAElFTkSuQmCC

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że terminie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku odbędzie się II tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programuZajęcia klubowe w WTZ finansowanego ze środków PFRON (dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku).

 

Adresaci programu: jednostki prowadzące WTZ

Miejsce składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią

W dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu oraz wyznaczył termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Beneficjentami programu są:

 1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,

 2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Jednocześnie, w odniesieniu do art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1076) zwracamy uwagę, że z zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” mogą korzystać osoby, których dotyczy wspomniany przepis, jeżeli rozpoczęły one udział w zajęciach klubowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia).

       Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie internetowej Funduszu.