Aktualności 2023

Ogłoszenie

VvmXJSdcz7X7X5PHbhZS3bDuTxIgSKEa9TzIXqQJOylWBa1CASfxukHmqgAM5DCUxplUmFNQMXWXkhxC22ZNOrZoguMmcQAYhVqfeJ1gRXnKElwOhTCDwyGgzKIMoI2q+UWsv0XjxrKCHU3o6pQt2k6DsxMcL+swUc1R1xcCXO34f5ijZrrrJFwxAAAAAElFTkSuQmCC 

Nabór na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na czteroletnią kadencję
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje,
iż 18 grudnia 2023 roku zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie naboru na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią

(ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią).

Zgłoszenia mogą być składane przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu nakielskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz pełnioną funkcję w jednostce zgłaszającej oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,

  1. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

  2. ocena realizacji programów,

  3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Nakielskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Zgłoszenia mogą być składane w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia Starosty w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Marek Durałek

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Nakle nad NoteciąPowrót