Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Szubinie oraz Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu socjalizacyjno-interwencyjnego w Paulinie

Funkcjonujące na terenie Powiatu Nakielskiego Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

  • zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

  • realizują przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

  • umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

  • podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

  • zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

  • obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi;

  • zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Dane kontaktowe:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szubinie
ul. Kochanowskiego 1
89-200 Szubin
tel: 530 930 697

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Paulinie
Paulina 12
89- 240 Kcynia
tel: 52 307 03 65