Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu socjalizacyjnego w Szubinie

Funkcjonująca na terenie Powiatu Nakielskiego Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szubinie:

  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Dane kontaktowe:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Szubinie

ul. Kochanowskiego 1

89-200 Szubin

tel: 530 930 697