Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

Cele programu:
1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 
2. Cele szczegółowe programu:
- przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej 
do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się 
społeczeństwa informacyjnego,
- przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie 
w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz 
barier transportowych,
- umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 
elementów wspierających ich zatrudnienie,
- poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy 
poprzez podwyższanie kwalifikacji. 
Miejsce składania wniosków: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią. 
Możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). 
Wymagane jest posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany 
ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 
Zalogować można się pod adresem: sow.pfron.org.pl, a przydatne informacje na temat 
składania wniosków w formie elektronicznej można uzyskać pod adresem: portalsow.pfron.org.pl.
Termin składania wniosków: 
Moduł I – od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
Moduł II: od 01.03.2021r.