Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

Cele programu:

1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

2. Cele szczegółowe programu:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej
    do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,

  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie
    w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,

  • umożliwienie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.

Miejsce składania wniosków: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło nad Notecią.

Możliwe jest również złożenie wniosku za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Wymagane jest posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Zalogować można się pod adresem: sow.pfron.org.pl, a przydatne informacje na temat składania wniosków w formie elektronicznej można uzyskać pod adresem: portal-sow.pfron.org.pl.

Termin składania wniosków: 

Moduł I – od 1 marca 2024r. do 31 sierpnia 2024r. 

Moduł II: od 01.03.2024r. 

  • do 31.03.2024r. (semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2023/2024)
  • do 10.10.2024r. (semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2024/2025)