Pomoc osobom niepełnosprawnym

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Do najważniejszych zadań realizowanych przez powiat z zakresu rehabilitacji społecznej wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie należy:

  1. dofinansowanie utworzenia warsztatu terapii zajęciowej wraz z dofinansowaniem kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej;

  2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym;

  3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;

  4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;

  5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

  6. pilotażowy program „Aktywny samorząd”.