Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2023r. nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatury na członka komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatury na członka komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2022 roku. Celem naboru jest wyłonienie kandydata na członka komisji konkursowej reprezentującego organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 powołanej ustawy, zainteresowanego udziałem w pracach komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Nakielskiego do wyłonienia organizacji, której powierzone zostanie prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nakielskiego.