OTWARTY KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2022r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2022r.


Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
W związku  z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych, ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w/w zadań, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.