Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Nakielskim.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Nakielskim.

INFORMACJA

o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
w Powiecie Nakielskim w roku 2022.

Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 417/2021 z dnia 18 października 2021r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nakielskiego. Termin składania ofert upłynął 10 listopada 2021r. Na realizację zadania publicznego Zarząd Powiatu Nakielskiego przeznaczył środki finansowe pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 126.060,00 zł. W ramach konkursu wpłynęło 6 ofert. Według oceny Komisji Konkursowej powołanej uchwałą nr 423/2021 Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 25 października 2021r. trzy oferty spełniały warunki formalne i były one rozpatrywane pod względem merytorycznym.

Z podsumowania punktów przyznanych przez każdego członka Komisji wynika, iż oferta:

  1. Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (oferta nr 3)

-otrzymała łącznie 71 punktów(y) na 72 możliwe do uzyskania,

  1. Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej, ul. Długa 62/2, 85-034 Bydgoszcz (oferta nr 2)

  - otrzymała łącznie 64 punktów(y) na 72 możliwe do uzyskania,

  1. Fundacja Civitas, ul. Potulicka 28, 89-100 Nakło nad Notecią (oferta nr 4)

                 - otrzymała łącznie 62 punktów(y) na 72 możliwe do uzyskania.

Komisja Konkursowa na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Nakielskim wskazała Zarządowi Powiatu Nakielskiego jako najlepszą ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11 w Nowym Sączu.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.