OTWARTY KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2023r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2023r.

 Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2023.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych , ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w/w zadań, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2023 ROKU.