Udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2024r. nieodpłatnej pomocy prawnej

Udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2024r. nieodpłatnej pomocy prawnej

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2024r. nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatury na członka komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2024 roku.